Användarvillkor

VILLKOR

----
ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av TMN Commerce. Termerna "vi", "oss" och "vår" på denna sida hänvisar till TMN Commerce. TMN Commerce erbjuder denna webbplats och all information, verktyg och tjänster som görs tillgängliga för dig via denna webbplats för dig - användaren - under förutsättning att du samtycker till alla villkor, policyer och meddelanden som finns häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss använder du vår "Tjänst" och godkänner följande villkor (hädanefter kallade "Villkor och Villkor" eller "Villkor"), inklusive ytterligare villkor och policyer som hänvisas till eller länkas till nedan. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive användare som besöker webbplatsen, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.
Läs dessa villkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda delar av webbplatsen godkänner du att dessa villkor är bindande för dig. Om du inte samtycker till alla bestämmelser i detta avtal får du inte besöka webbplatsen eller använda några tjänster. I den mån dessa villkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa villkor.

Villkoren gäller även för nya funktioner eller verktyg som kan läggas till i den aktuella butiken. Den aktuella versionen av de allmänna villkoren finns alltid på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra eller ersätta de allmänna villkoren helt eller delvis genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Du ansvarar för att kontrollera denna sida regelbundet för att se om något har förändrats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi har lagt upp ändringar innebär att du accepterar dessa ändringar.
Vår butik drivs av Shopify Inc. De förser oss med onlinehandelsplattformen med vilken vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

ARTIKEL 1 - VILLKOR ONLINESHOP

Genom att godkänna dessa allmänna villkor intygar du att du är myndig enligt lagen i ditt bosättningsland, eller att du som vuxen enligt lagen i ditt bosättningsland har gett oss tillåtelse att tillåta minderåriga som du är för ansvarig för att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte heller bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.

Du får inte överföra maskar, virus eller skadlig kod.

Underlåtenhet att följa någon bestämmelse i dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Vi förbehåller oss rätten att vägra våra tjänster till vem som helst av vilken anledning och när som helst.

Du bekräftar att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan vidarebefordras utan kryptering och kan involvera (a) överföring över olika nätverk; och (b) ändringar av data för att uppfylla tekniska krav som ställs av anslutna nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den vidarebefordras över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller något element på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Rubrikerna i detta avtal är endast till för din bekvämlighet och påverkar eller påverkar inte dessa Villkor på något sätt.


ARTIKEL 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om informationen på denna sida är felaktig, ofullständig eller föråldrad. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på som den enda grunden för beslut utan hänvisning till primära, mer exakta, mer fullständiga eller nyare informationskällor. Om du förlitar dig på materialet på denna sida gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla vissa historiska data. Historiska data är till sin natur inte aktuella och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att du är ansvarig för att kontrollera om det finns ändringar på vår webbplats.


ARTIKEL 4 - ÄNDRING AV PRISER OCH SERVICE

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att regelbundet ändra eller avbryta tjänsten eller någon del av den utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.


ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan erbjudas exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi gör allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter i butiken så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att din datorskärm visar alla färger korrekt.
Vi förbehåller oss rätten att utan skyldighet begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till vissa personer, regioner eller jurisdiktioner. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar och priser på produkter kan ändras av oss när som helst och efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda någon produkt när som helst. Ett erbjudande på denna webbplats för en produkt eller tjänst är ogiltigt där ett sådant erbjudande är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material du köper eller skaffar kommer att motsvara dina förväntningar, eller att fel i tjänsten kommer att rättas till.


ARTIKEL 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar du gör hos oss. Köp kan begränsas eller annulleras av oss efter eget gottfinnande, per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan även införas på beställningar som görs av eller via samma kundkonto eller kreditkort, och/eller beställningar med samma faktureringsadress och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi meddela dig med den e-postadress och/eller faktureringsadress eller telefonnummer som du angav när du gjorde beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller vägra beställningar som görs av handlare, återförsäljare eller distributörer enligt vår åsikt.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation vid varje köp från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och dina kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Läs vår returpolicy för mer information.


ARTIKEL 7 - VALFRIKA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte kontrollerar och som vi inte har någon kontroll eller input över.

Du samtycker till att tillgång till sådana verktyg tillhandahålls till dig "i befintligt skick" och i den mån de är tillgängliga ("som tillgängliga"), utan någon garanti, villkor eller stöd från oss. Vi är inte på något sätt ansvariga för eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

Du använder valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk, och du måste se till att du har läst och godkänner villkoren under vilka sådana verktyg tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Om vi ​​fortsätter att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (som att släppa nya verktyg och resurser), kommer dessa villkor att gälla för sådana nya funktioner och/eller tjänster.


ARTIKEL 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till externa webbplatser som vi inte har någon anknytning till. Vi är inte skyldiga att undersöka eller granska innehållet eller noggrannheten, och vi lämnar inga garantier eller friskrivningar av något slag för material eller webbplatser från tredje part eller andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för några skador eller nackdelar relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, verktyg eller innehåll eller andra transaktioner relaterade till tredje parts webbplatser. Granska noggrant tredjepartspolicyer och praxis innan du handlar med dem. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om tredje parts produkter ska vidarebefordras till den tredje parten.


ARTIKEL 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BILAGA

Om du skickar in något på vår begäran (till exempel i samband med en tävling) eller på egen hand skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med vanlig post eller på annat sätt sätt (sammantaget kallat "Kommentarer"), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer du skickar till oss när som helst och utan begränsningar. Vi är inte skyldiga (1) att hålla något svar konfidentiellt; (2) betala en avgift för alla svar; eller (3) svara på någon kommentar.
Vi kan utan förpliktelser övervaka, redigera eller ta bort allt innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot dessa villkor. Villkor eller immateriell egendom någon parts rättigheter.
Du samtycker till att inte posta kommentarer som gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrättigheter, rätten till integritet, personlighetsrättigheter eller andra subjektiva eller äganderätter. Du samtycker vidare till att inte posta kommentarer som innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller som innehåller datavirus eller annan skadlig kod som kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda falska e-postadresser eller utge dig för att vara någon annan, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående källan till något svar. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du postar och för deras riktighet. Vi accepterar inget ansvar eller ansvar för kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 - PERSONUPPGIFTER

Vår integritetspolicy styr hur vi samlar in och använder personuppgifter. Läs vår integritetspolicy här.


ARTIKEL 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Vår webbplats eller tjänsten kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Om informationen i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig förbehåller vi oss rätten att när som helst korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden, att ändra eller uppdatera information eller att annullera beställningar, utan förvarning (inklusive efter att du gjort en beställning).

Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive prisinformation, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Införandet av ett datum då informationen uppdaterades eller uppdaterades i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats betyder inte att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


ARTIKEL 12 - FÖRBJUDAD ANVÄNDNING

Utöver andra förbud i villkoren får du inte använda webbplatsen och dess innehåll:
(a) för olagliga ändamål; (b) att förmå andra att begå eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, nationella eller lokala lagar och förordningar; (d) att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, förolämpa, skada, förringa, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt eller nationellt ursprung, ras, ålder eller begränsning; (f) att överföra falsk eller vilseledande information;
(g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kan eller kommer att användas på något sätt som försämrar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för spam, nätfiske, pharming, förevändning, spidering, genomsökning eller skrapning; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerheten för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats i enlighet med denna bestämmelse om förbjuden användning.


ARTIKEL 13 - UNDANTAG AV GARANTI; ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi garanterar inte att vår tjänst kommer att vara oavbruten, läglig, säker eller felfri under din användning.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås med hjälp av tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi med jämna mellanrum kan ta bort och avsluta tjänsten på obestämd tid utan föregående meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att du använder Tjänsten helt på egen risk och att du bär den enda risken för att Tjänsten inte är tillgänglig. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig genom Tjänsten tillhandahålls (såvida vi inte uttryckligen tillhandahåller annat) till dig "i befintligt skick" och i den mån de är tillgängliga ("som tillgängliga") , utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel eller icke-intrång.
Under inga omständigheter ska TMN Commerce, våra direktörer, tjänstemän, dotterbolag, agenter, representanter, arbetsentreprenörer, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, skada eller anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskilda, straff- eller följdskador av något slag, inklusive skadestånd för förlorad vinst, förlorad affär, förlust av besparingar eller data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av tjänsten eller alla produkter som erhållits genom tjänsten, eller för andra anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive anspråk på fel eller utelämnanden i innehåll, eller förlust eller skada av något slag som härrör från användningen av tjänsten eller något innehåll (eller någon produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om vi har informerats om möjligheten till sådan skada.
Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, är vårt ansvar för sådana skador begränsat i den utsträckning som lagen tillåter.

ARTIKEL 14 - GARANTI

Du samtycker till att gottgöra och försvara TMN Commerce och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, direktörer, tjänstemän, agenter, entreprenörer, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda mot och från alla anspråk eller krav av tredje part, inklusive för rimliga juridiska avgifter, som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa dessa villkor eller de dokument som införlivas häri genom hänvisning, eller från ett brott från dig av någon bestämmelse i lag eller förordning eller tredje parts rättigheter fest.


ARTIKEL 15 - AVSKÄRBARHET

Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse förbli i kraft i den utsträckning som lagen tillåter och ska anses särskiljbar från dessa villkor, utan att det påverkar dess giltighet och verkställbarhet för den andra bestämmelser.

ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

De åtaganden och förpliktelser som parterna ingått före uppsägningsdatumet ska i alla fall fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor kommer att gälla tills de avbryts av dig eller av oss. Du kan avbryta dessa villkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller genom att inte längre besöka vår webbplats.
Om vi ​​tror eller misstänker efter eget gottfinnande att du har underlåtit att följa någon bestämmelse i dessa allmänna villkor, kan vi säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive datumet för uppsägning. Dessutom kan vi också neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i relation till tjänsten utgör hela avtalet mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare och befintliga muntliga och skriftliga avtal, kommunikationer och förslag mellan dig och oss (inklusive tidigare versioner av villkoren).
Om någon bestämmelse i dessa villkor är öppen för tolkning, kan den inte tolkas mot oss.


ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och alla andra avtal enligt vilka vi tillhandahåller tjänsterna till dig ska utföras och tolkas enbart i enlighet med lagarna i Frankenhuis, 106, Haaksbergen, Overijssel, 7481MB, Nederländerna.


ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Den aktuella versionen av de allmänna villkoren finns alltid på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att modifiera, ändra eller ersätta villkoren helt eller delvis efter eget gottfinnande, genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Du ansvarar för att regelbundet kontrollera vår hemsida för att se om något har förändrats. Om du fortsätter att besöka vår webbplats eller använda tjänsten efter att vi har publicerat ändringar i dessa villkor, accepterar du dessa ändringar.


ARTIKEL 20 - KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om dessa allmänna villkor kan skickas till contact@ohyes.nl.